Programmabureau 2000

Programmabureau OL2000

Het programmabureau OL2000 is in 1996 van start gegaan om vorm te geven aan het programma OL2000. Het is opgericht door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het programmabureau OL2000 maakt deel uit van ICTU, de organisatie die met en voor overheden projecten uitvoert op het gebied van de elektronische overheid. Het programmabureau OL2000 bestaat uit circa 15 medewerkers en ondersteunt publieke dienstverleners bij de invoering van de één-loketgedachte. Het programmabureau doet dit op vijf manieren:

1. Missie
OL2000 is inmiddels voor vele publieke dienstverleners een begrip geworden. Toch is het van belang aandacht te blijven vragen voor het OL-gedachtegoed. Daarom geven de medewerkers van het programmabureau regelmatig presentaties bij gemeenten en andere publieke dienstverleners. Daarnaast zijn de OL-medewerkers vertegenwoordigd als sprekers op congressen en evenementen die een relatie hebben met ‘publieke dienstverlening’.
Wilt u autoverzekeringen vergelijken, kijk dan eens op onze nieuwe verzekeringen website.

2. Advies
De adviseurs van het programmabureau staan gemeenten en andere publieke dienstverleners te woord om ze te helpen wegwijs te worden in de één-loketgedachte en hun vragen te beantwoorden. Ze kunnen onder andere assisteren bij het vinden van voorbeeldorganisaties of het vertalen van kennis uit de OL-handboeken en instrumenten naar de praktijk. Gemeenten kunnen ook bij ons terecht voor een eerste consult. Aan de hand van de door het programmabureau ontwikkelde OL-scan – een instrument om te bepalen hoe ver uw organisatie is met de één-loketgedachte – kunnen wij een persoonlijk advies geven. Voor alle duidelijkheid, de advisering vanuit het programmabureau beperkt zich tot deze eerstelijns-ondersteuning. Voor begeleiding van uw organisatieverandering zult u een beroep moeten doen op adviesbureaus die hierin gespecialiseerd zijn.

3. Kennismanagement
Kennis delen is kennis opbouwen. Dat is het uitgangspunt van kennismanagement. Om hier invulling aan te geven organiseert het programmabureau regelmatig workshops en bijeenkomsten waar deelnemers met elkaar kunnen ontmoeten en kunnen van elkaars ervaringen. Daarnaast is er een Kennisbank, die fungeert als virtuele ontmoetingsplaats en collectief geheugen.

4. Instrumentontwikkeling
Adviseurs van het programmabureau werken nauw samen met projecten in het land om concrete instrumenten te ontwikkelen die de invoering van de één-loketgedachte ondersteunen. Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is hierbij essentieel. Eind 2002 moet dit alles leiden tot een ‘OL-toolkit’. Deze toolkit biedt een basispakket aan instrumenten om het beleid van ‘één-loket’ vorm te geven. De instrumenten bestaan uit praktijkgerichte checklists of softwaremodules.

Als basis-instrument voor publieke dienstverleners is een serie handboeken uitgebracht. De serie geeft stap voor stap inzicht in het ontwerp, de bouw en het beheer van een geïntegreerd loket. In de handboeken wordt een aantal thema’s beschreven: creëren van draagvlak, verandermanagement, leggen van de knip tussen front en back-office en elektronische dienstverlening. De volgende instrumenten – die inmiddels klaar zijn – geven hier verdere invulling aan: de gemeentelijke dienstencatalogus VIND, een instrument voor de zelfevaluatie (de OL-scan) en een Referentiemodel elektronisch loket.

5. Loketimplementatie: voorhoedeprojecten bouwen aan een geïntegreerd loket
Hoe werkt de theorie in de praktijk? Het programmabureau begeleidt meer dan dertig voorhoedeprojecten die actief bezig zijn met het bouwen van een geïntegreerd loket.

Deze projecten zijn ook terug te vinden in het Kenniscentrum Stedelijke vraagstukken.

Geef een reactie