De ol-scan

Test uw organisatie met de OL-scan

 1. Wat is de OL-scan?

2. Wat levert de OL-scan mij op?

3. Voor wie is de OL-scan bedoeld?

U wilt de kwaliteit van dienstverlening van uw organisatie verbeteren? U wilt dit doen volgens het concept Overheidsloket 2000, maar weet nog niet waar u moet beginnen? Of bent u al enige tijd bezig met het verbeteren van de dienstverlening en wilt u nu wel eens weten waar u staat’ met OL2000?

Stelt u zichzelf één van deze vragen, dan is de OL-scan geknipt voor u. Met dit instrument kunt u zelf op eenvoudige en snelle wijze nagaan hoe ver uw organisatie is met de invoering van de ‘één-loketgedachte.

 1. Wat is de OL-scan?

De OL-scan is een instrument voor zelfevaluatie dat door het programmabureau Overheidsloket 2000 is ontwikkeld en dat wij u geheel vrijblijvend en kosteloos aanbieden. De OL-scan is een elektronische vragenlijst met vragen over: beleid, overheidsmanagement, dienstenassortiment, werkprocessen, organisatie van de frontoffice, personeelsbeleid, toegankelijkheid, klantbenadering en ICT-gebruik. Naast de algemene vragen kunt u kiezen uit specifieke inhoudelijke modules: Bouwen en Wonen, Zorg en Welzijn, Ondernemen en Bedrijvigheid, Werk en Inkomen, Leefomgeving en Burgerzaken. Op basis van uw antwoorden berekent de OL-scan direct hoe ver uw organisatie is met de invoering van de één-loketgedachte. De OL-scan is een quick-scan. Als u redelijk bekend bent met uw organisatie, dan kunt u de OL-scan uitvoeren in circa 1 á 1,5 uur.

 2. Wat levert de OL-scan mij op?

1. Positiebepaling van uw dienstverlening

De OL-scan stelt u in staat met een frisse blik naar de dienstverlening van uw organisatie te kijken. De organisaties die het prototype van de OL-scan hebben getest, gaven aan dat de OL-scan een belangrijke waarde heeft als bewustwordingsinstrument. Weet u nog niet wat OL2000 en de één-loketgedachte inhouden? Geen probleem, bij het invullen van de OL-scan worden deze begrippen helder toegelicht.

2. Benchmark

De OL-scan biedt u niet alleen zicht op uw eigen score, maar ook op die van andere publieke dienstverleners in Nederland. U kunt namelijk uw eigen score vergelijken met de scores van alle andere gebruikers (de scores van andere organisaties worden uiteraard anoniem gepresenteerd).

3. Advies

Het is natuurlijk leuk om een beeld te krijgen van de kwaliteit van dienstverlening in uw organisatie, maar uiteindelijk wilt u natuurlijk meer. U wilt weten welke stappen u moet zetten om verder te komen. Daarom geeft de OL-scan u op basis van uw persoonlijke score een aantal praktische adviezen.

 3. Voor wie is de OL-scan?

De OL-scan is bedoeld voor alle publieke dienstverleners. Niet alleen gemeenten, maar ook waterschappen, Kamers voor Koophandel, woningcorporaties of zelfs samenwerkingsverbanden tussen verschillende organisaties (bijvoorbeeld een loket Bouwen & Wonen of een Bedrijvenloket).

Geef een reactie