Categorie archief: Uncategorized

Overheidsloket 2000

Concept OL2000
Disclaimer: Ol2000 is in 2002 gestopt met haar activiteiten. De artikelen op deze site dient u dan ook te lezen in de verleden tijd.
De veranderende samenleving en ICT-ontwikkelingen stellen steeds hogere eisen aan de dienstverlening van de overheid. Burgers en bedrijven verwachten snel en eenvoudig toegang te krijgen tot overheidsinformatie en diensten. Om dat te bereiken zullen hun wensen en behoeften het uitgangspunt moeten vormen bij het aanbieden van dienstverlening. Het volgende voorbeeld laat zien dat dit nog lang niet altijd het geval is.

Overheidsloket 2000 (OL2000) is een organisatieconcept dat in 1996 is ontwikkeld om publieke dienstverleners te ondersteunen de stap te maken naar vraaggerichte en geïntegreerde dienstverlening. Het concept gaat uit van één aanspreekpunt tussen de overheid en klant. De klant ontvangt op één plaats een samenhangend pakket van overheidsdiensten op basis van specifieke vraagpatronen (bijvoorbeeld het starten van een bedrijf of het bouwen van een garage).

Overheidsloket 2000 wordt ook wel de één-loketgedachte genoemd. Een loket is overigens niet alleen een fysieke balie. Ook de telefoon en een Internetloket worden hiertoe gerekend. De één-loketgedachte heeft inmiddels grote aanhang verworven. Op basis van een succesvolle experimenteerfase is in 1999 gestart met de invoering van het geïntegreerde loket op drie gebieden (Bedrijven, Bouwen en Wonen, Zorg en Welzijn) met in totaal zo’n 30 voorhoedeprojecten. Eind 2002 wordt bekeken hoe deze projecten ook landelijk navolging kunnen krijgen. Overheidsloket 2000 stopt niet bij 2000, het is nog maar het begin van klantgerichte dienstverlening.